Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wyniki ankiety

27.02.2017

Wyniki dotyczą konsultacji społecznych poświęconych adaptacji budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. (...)

Dofinansowanie organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu

24.02.2017

Dofinansowano szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. (...)

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl