Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Gmina wspiera trzeci sektor

23.05.2018

650 tysięcy złotych trafiło w roku 2017 do organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego w wyniku konkursów na realizację zadań publicznych. (...)

Szczęśliwa 13

21.05.2018

W ubiegłym tygodniu wpłynęło do Urzędu Miasta oficjalne pismo Marszałka Województwa Śląskiego o dofinansowaniu unijnym dla 13 budynków III Kolonii. Gmina pozyskała tą drogą blisko 11,5 miliona złotych na (...)

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl