Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

30.05.2019

o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 15 maja 2019 r. Uchwały Nr VIII/109/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta.

Ogłoszenie

28.05.2019

KRAJOWE ĆWICZENIA RENEGADE - SAREX

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

09.05.2019

o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 17 kwietnia 2019 r.: Uchwały Nr VII/91/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

11.04.2019

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

04.04.2019

o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola", który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

27.03.2019

W dniu 02 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 w Ratuszu Miejskim odbędą się konsultacje w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów

28.02.2019

w sprawie konkursów na kandydatów na dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl