Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

28.05.2019
Ogłoszenie

Knurów, dn 28.05.2019 r.

KRAJOWE ĆWICZENIA
RENEGADE - SAREX

 

Informuję, że w dniu 28 maja 2019 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE – SAREX 18/II.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu statku powietrznego. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie:

dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu;

dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Jednocześnie informuję, że alarmowanie będzie miało miejsce tylko
w miejscowościach znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego

w części powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego.

 

 

PREZYDENT MIASTA
KNURÓW

/-/Adam RAMS

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl