Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Home page

Knurow City Office

address:

Floriana Ogana Street No. 5
44-190 Knurow
Poland 

 

telephone:

(32) 235-10-17 

fax:

 (32) 235-15-21

e-mail:

um [at] knurow.pl

 
 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl