Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 29 Wrzesień 2020     Imieniny: Michała i Michaliny     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / E-Urząd / Podatki, opłaty / Podatki / Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1170 z późz.zm.) podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podatnicy podatku od nieruchomości

- są to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

Stawki podatkowe na dany rok podatkowy obowiązujące na terenie Miasta Knurów uchwala corocznie Rada Miasta Knurów.

Nazwa

FormatZobacz

 

Uchwała RM Knurów w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów na 2020r.

 

 

Uchwała RM Knurów w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów na 2020r.

 

   

 

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych na 2020 r.

 

 

 

 Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych na 2020 r.

 

 

 

 

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest

 • dla gruntów- powierzchnia;
 • dla budynków lub ich części -powierzchnia użytkowa;
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Podatek dla osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (Prezydent Miasta Knurów);
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

 • I rata do dnia 15 marca
 • II rata do dnia 15 maja
 • III rata do dnia 15 września
 • IV rata do dnia 15 listopada

  danego roku podatkowego.

Podatek dla osób prawnych płatny jest bez wezwania w ratach miesięcznych, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

 • za styczeń do dnia 31 stycznia
 • za pozostałe miesiące do dnia 15 każdego miesiąca

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Finansów pod numerami telefonów: wymiar podatku:  (32) 339-22-86, 339-22-88, księgowość podatkowa:  (32) 339-22-88,  (32) 339-22-90 oraz (32) 441 97 17.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności