Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 29 Wrzesień 2020     Imieniny: Michała i Michaliny     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Fundusze Europejskie / Wykaz projektow 2007-2013

Wykaz projektow 2007-2013

 

 Wykaz projektów unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013

      

Lp.

Projekt

Źródło dofinansowania

Wartość dofinansowania

Status

Łączna kwota dofinansowania

 57 466 796,57 zł

1

Spr [at] wny
urząd- budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.2.Rozwój elektronicznych usług publicznych

690 245,05 zł

zakończony

2

Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Al.Lipowej  w Knurowie umożliwiająca wykorzystanie obiektu w okresie zimowym- dostawa i montaż lodowiska

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 9.3.Lokalna infrastruktura sportowa

429 103,70 zł

zakończony

3

PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej  - projekt partnerski wspólnie z innymi gminami i Starostwem Powiatowym w Gliwicach jako liderem

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.1.Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

113 455,30 zł

zakończony

Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego -Budowa ścieżek rowerowych – projekt partnerski wspólnie z innymi gminami i Starostwem Powiatowym w Gliwicach jako liderem

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 3.2.Infrastruktura aktywnych form turystyki

287 869,52 zł

zakończony

5

Śląska Karta Usług Publicznych –ŚKUP-  projekt partnerski wspólnie z innymi gminami i KZK GOP jako liderem 

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.2.Rozwój elektronicznych usług publicznych

24 890 zł

zakończony

Aktywność drogą do sukcesu 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

1 059 318,29 zł

zakończony

Na kryzys światowy – SZOK zawodowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

186 355,00 zł

zakończony

Mądra głowa- skarbem Knurowa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

672 645,00 zł

zakończony

Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1 359 270,00 zł

zakończony

10 

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

Program Operacyjny Infrastruktura i Gospodarka Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

46 393 290,00 zł

zakończony

 11

Grecka Arate rozwija oświatę

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 489 940,85

zakończony

 12

Knurów-zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4.

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna

 332 558,25

zakończony

 13

Koleżanko i Kolego nauczymy Was wszystkiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 458 231,01 zł

zakończony

14

Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 4.1. Infrastruktura Kultury

389 887,50 zł

zakończony

15

Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie – I Etap”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

1 000 000,00 zł

zakończony

16

Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo-kulturalnego

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne

1 274 853,24 zł

zakończony

17

Spr [at] wny
Urząd II- rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.2.Rozwój elektronicznych usług publicznych

652 943,66 zł

zakończony

18

Przebudowa ul. Lotników w Knurowie

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 7.1.2.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

819 464,28 zł

zakończony

19

Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego

Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
7.1.2.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

832 475,92 zł

zakończony

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności