Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Użyteczne adresy

Lp.

Zakres informacji

adres www

1.

portal poświęcony problematyce funkcjonowania funduszy europejskich w Polsce

2.

strona poświęcona Programowi Infrastruktura i Środowisko - sektor środowiska

3.

strona poświęcona Programowi Infrastruktura i Środowisko - sektor transportu

 4. strona poświęcona Programowi Infrastruktura i Środowisko - sektor kultury

 

 5. strona poświęcona Programowi Infrastruktura i Środowisko - sektor zdrowia

 

 6.  portal poświęcony Programowi Kapitał Ludzki

 

 7. strona poświęcona Programowi Kapitał Ludzki - komponent centralny poświęcony zatrudnieniu i integracji społecznej

 

 8. strona poświęcona Programowi Kapitał Ludzki - komponent centralny poświęcony rozwojowi zasobów ludzkich i potencjałowi adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawie stanu zdrowia osób pracujących

 

 9. strona poświęcona Programowi Kapitał Ludzki - komponent centralny poświęcony wysokiej jakości systemu oświaty

 

 10. strona poświęcona Programowi Kapitał Ludzki - komponent regionalny - Śląski Urząd Marszałkowski

 

 11. strona poświęcona Programowi Kapitał Ludzki - komponent regionalny - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

 12. strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego

 

 13. portal organizacji pozarządowych poświęcony tematyce funduszy unijnych  

                                                                                                                                                                                                           

 

 

    

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl