Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 15 Sierpień 2020     Imieniny: Marii i Napoleona     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Aktualności

Aktualności

08.07.2020
Absolutorium dla Prezydenta

Prezydent Knurowa Adam Rams

Rada Miasta Knurów udzieliła Prezydentowi Miasta Adamowi Ramsowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. Nad uchwałami głosowało 21 radnych, z czego głosów ,,za" oddano 17, przy 4 ,,przeciw".

Absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta. Zgodnie ze Statutem, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 czerwca roku następującego, po roku za który ma być udzielone. Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej, ze względu na pandemię koronawirusa, w roku bieżącym rady gmin i miast w całej Polsce mają czas na rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wyjątkowo do 30 sierpnia.

Na dzisiejszej sesji, zanim radni zajęli się uchwałą w sprawie absolutorium, zapoznali się z Raportem o stanie Gminy Knurów za rok 2019, który przedstawił im Prezydent Miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w zakresie realizacji polityk, programów i strategii rozwojowych, stanu finansów publicznych, najważniejszych inwestycji oraz działań gminy prowadzonych w ramach katalogu zadań własnych, wymienionych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

Po przedstawieniu Raportu odbyła sie debata, zakończona udzieleniem Prezydentowi Ramsowi wotum zaufania.  Wotum udzielone zostało wiekszością głosów (17 ,,za" przy 4 ,,przeciw").

Następnie  Rada wysłuchała wyjaśnień Prezydenta Miasta oraz zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok, co stanowi obowiązowy punkt przed udzieleniem absolutorium. Podobnie jak to miało miejsce przy wotum zaufania, również i w przypadku absolutorium radni zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za przyjęciem tej jakże ważnej uchwały stosunkiem głosów 17 ,,za" przy 4 głosach ,,przeciw". 

Prezydent Miasta Adam Rams po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym, a także pozostałym podmiotom i instytucjom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia pozytywnego wyniku.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności