Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Honorowi obywatele

Jerzy Dudek

Na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Knurów w 2005 rok ustanowiła wyróżnienie w postaci ,,Honorowego Obywatela Miasta Knurów".

Jerzemu Dudkowi nadano tytuł honorowego obywatela 18 czerwca 2005 roku.Pierwszym honorowym obywatelem został Jerzy Dudek. Nadanie tytułu na podstawie specjalnej uchwały wraz z przekazaniem symbolicznych kluczy do bram miasta, odbyło się 18 czerwca 2005 r. podczas meczu piłkarskiego „Jerzy Dudek i Przyjaciele”.

A oto treść uzasadnienia do powyższej decyzji:
"Jeden z największych obecnie sportowców polskich Pan Jerzy Dudek jest osobą, która dzięki swojemu talentowi i umiejętności, a także ciągłej pracy nad sobą stanowi wzór dla młodzieży i dorosłych. Pokazał on, że dzięki wytrwałości można trafić na usta całego świata z małej dzielnicy Knurowa - Szczygłowic. Jednocześnie można zostać osobą skromną i chętną do pomocy, osobą, która zawsze pamięta o swoich korzeniach. Wielokrotnie podkreślał, że wielką karierę rozpoczynał w naszej miejscowości, w klubie z wieloletnimi tradycjami - Concordii Knurów. Wielokrotnie udzielał, obecnie udziela i dalej będzie udzielał pomocy materialnej, szczególnie młodym piłkarzom Concordii. Dzięki jego postawie miasto Knurów znane jest w Polsce, w Europie, a po ostatnim sukcesie i w świecie.

Pan Jerzy Dudek może być wzorem do naśladowania, których tak bardzo brakuje w tych, jakże trudnych dla dzieci i młodzieży nie tylko naszego miasta, czasach. Jest osobą, która już weszła do Unii Europejskiej i wskazuje jedną z dróg, którą mogą podążać w przyszłość nasze dzieci...".

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl