Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ostrzeżenia

05.02.2019
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia, przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-02-05

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia, przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2019-02-05

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl