Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 29 Wrzesień 2020     Imieniny: Michała i Michaliny     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Gospodarka / Inwestycje miejskie / Inwestycje w realizacji

Inwestycje w realizacji

 

Budowa żłobka publicznego

Nowa siedziba żłobka powstaje w rejonie ul. Wiosennej. Docelowo, placówka posiadać będzie 96 miejsc w ramach 4 oddziałów. Zakres prac obejmuje budowę jednokondygnacyjnego obiektu wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu wokół budynku. W ramach inwestycji zaplanowano 4 sale dydaktyczne, w każdej oddzielny węzeł sanitarny, ogólną salę zabaw, kuchnię wraz z zapleczem i stołówkę oraz skrzydło biurowo - socjalne. Dojazd do budynku żłobka zapewniony będzie od ul. Wiosennej, wzdłuż której zlokalizowano miejsca parkingowe. Po opracowaniu dokumentacji kosztorysowo-projektowej, uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę oraz wyłonieniu wykonawcy robót, przystąpiono do prac budowlanych.

Planowany termin zakończenia budowy: IV kw. 2016

Wartość robót: 5.519.483,67 zł

 

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania terenu

Na realizację przedsięwzięcia składają się z dwa zadania, realizowane równolegle:

1. poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez:

  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • docieplenie stropodachu
  • wymiana stolarki okiennej,
  • wymiana drzwi wejściowych
  • montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach budynku.

2. modernizacja budynku poprzez:

  • budowę szybu windowego wraz z instalacją ogólnodostepnej windy
  • rekonstrukcję zagospodarowania terenu wokół budynku

Celem projektu jest zmniejszenie ilości C02 emitowanego do atmosfery, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku poprzez minimalizację strat energii cieplnej oraz poprawa funkcjonalności obiektu poprzez budowę windy dla klientów Urzędu.

Koszt prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku finansowany jest z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania wynosi 1 418 875,14 zł. Pozostałe koszty finansowane są z budżetu gminy.

Planowany termin zakończenia projektu ( w tym odbiór techniczny urządzeń):  IV kw. 2016r.

Łączna wartość robót: 2 900 000 zł

Więcej na temat projektu znajdziesz tutaj

                                                                 

Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Dworcowej

Inwestycja realizowana etapowo. W ramach pierwszej fazy opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, a nastepnie przeprowadzono prace związane z odwodnieniem płyty boiska i montażem systemu drenażu. Kolejny etap, przypadający na 2016 rok, obejmuje roboty rozbiórkowe, w tym likwidację barier architektonicznych i demontaż zużytych elementów konstrukcyjnych, likwidację zadaszenia, zegara, budynków kasowych, wc, ogrodzenia, niwelację wału ziemnego pomiędzy stadionem a dyskontem spożywczym. Wykonana zostanie modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz postawione nowe ogrodzenie panelowe, a także przebudowa trybuny głównej.

Na czas prac remontowych, w celu umożliwienia piłkarskiej sekcji seniorów KS Concordia Knurów użytkowania obiektu i rozgrywania zawodów sportowych, wykonano tymczasowe prace związane z nowym wejściem głównym i drogą techniczną, uporządkowaniem widowni i montażem 200 krzesełek oraz zakupem kontenerów sanitarno- kasowych.

W kolejnych latach przewidziano kontynuację robót, w tym montaż nowego zadaszenia, krzesełek do łącznej ilości 950 miejsc, remont widowni, termomodernizację budynku klubowego, likwidację starej kotłowni i zastąpienie jej kotłownią gazową, montażem windy dla niepełnosprawnych. Wykonany zostanie tez docelowo parkingu wzdłuż ul.Wagowej.

Koszt całkowity całości zadania: 9 000 000 zł

                   

Budowa ul. Stokrotki

W roku 2015 opracowano dokumentację projektową, która stanowi podstawę do realizacji prac drogowych, w tym uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej  i wjazdów z kostki brukowej wraz z podbudową. Zakres prac obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej oraz montaż wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, a także wykonanie oświetlenia.

Na czas realizacji robót, wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu, za którą odpowiedzialny będzie wykonawca robót.

Planowany termin zakończenia prac: IV kw. 2016

Wartość robót: 2 700 000 zł brutto.

                                                       

Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie- II etap

W ramach II etapu przebudowy ul. Reymonta, będący kontynuacją prac rozpoczętych w 2014 roku, zostaną przebudowane pozostałe ulice boczne od ulicy Puszkina oraz wybudowanych zostanie 25 nowych miejsc postojowych. Zadanie obejmuje również wykonanie nowej kanalizacji deszczowej o długości 60 metrów bieżących wraz z przykanalikami o długości 48 metrów bieżących, studzienkami i wpustami ulicznymi.

Na ulicy Reymonta wraz z ulicami bocznymi od ul. Puszkina (przebudowanymi w ramach I etapu prac), wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu na czas remontu, za którą odpowiedzialny będzie wykonawca robót.

 Planowany termin zakończenia prac: IV kw. 2016

Wartość robót w ramach II Etapu: 650 000 zł brutto.

     

Przebudowa ul. Wolności

W roku 2014 opracowano dokumentację projektową, która stanowi podstawę do realizacji prac drogowych, które obejmą przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do budynku nr 53. Remontowany odcinek obejmie 744 metry.

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową. W ramach projektu przewidziano również budowę kanalizacji deszczowej oraz montaż wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

Na czas realizacji robót, wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu, za którą odpowiedzialny będzie wykonawca robót.

Planowany termin zakończenia prac: IV kw. 2016

Wartość robót: 2 400 000 zł brutto.

                      

Przebudowa ul. Paderewskiego

W roku 2015 opracowano dokumentację projektową, która stanowi podstawę do realizacji prac drogowych, w tym uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową. Zakres prac obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej oraz montaż wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

Na czas realizacji robót, wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu, za którą odpowiedzialny będzie wykonawca robót.

Planowany termin zakończenia prac: IV kw. 2016

Wartość robót: 700 000 zł brutto.

    

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności