Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 29 Wrzesień 2020     Imieniny: Michała i Michaliny     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

KSSE

Definicja

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE podlega ulgowemu traktowaniu podatkowemu, może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zostały stworzone w celu:

 • przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,
 • rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,
 • zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
 • zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

W Polsce działa 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. Katowicka SSE ustanowiona została w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacji przemysłu oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie katowickim. Początkowo, funkcjonować miała  na okres dwudziestu lat (do 8 sierpnia 2016 r.), jednakże w 2008 roku okres ten został przedłużony do końca roku 2020. Strefą zarządza Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach, w ramach której funkcjonują cztery podstrefy: gliwicka, jastrzębsko-żorska, sosnowiecko-dąbrowska, tyska.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej stworzyło podstawy prawne do objęcia granicami Strefy gruntów położonych w północnym sektorze miasta, o łącznej powierzchni 16 ha .

 

Lokalizacja Kompleksu Knurów Podstrefa Gliwice

Utworzona w ten sposób nowa lokalizacja (po lewej stronie ulicy Szpitalnej- pomiędzy supermaketem Tesco a drogą krajową DK 78) zastąpiła dotychczasowy obszar o identycznym areale, utworzony w 2006 roku dla gruntów położonych w pasie pomiędzy ulicą Szpitalną i ulicą 26-go Styczna, wyłączonych  aktualnie z obrotu prawnego na skutek wystapienia o.Augustianów o przekazanie zakonowi w/w działek jako nieruchomości zamiennej za mienie kościelne utracone po 1945 roku.

 

Charakterystyka terenu

Utworzony Kompleks charakteryzuje się prostym i regularnym układem linii granicznych, niewielkim stopniem zróżnicowania wysokości terenu oraz dogodnym położeniem w odległości około 3 km od istniejącego węzła autostrady A-4 z drogą krajową DK 78, około 6 km od węzła ul. Dworcowej z autostradą A1, w odległości około 6 km od Gliwic (około 190 tys. mieszkańców) oraz około 20 km od Rybnika (około 143 tys. mieszkańców).

  

Lokalizacja Kompleksu Knurów Podstrefa Gliwiceźródło: KSSE Podstrefa Gliwice

 

Lokalizacja Kompleksu Knurów Podstrefa Gliwiceźródło: KSSE Podstrefa Gliwice


Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1. Tereny przeznaczone do realizacji wieloprofilowych usług komercyjnych i publicznych oraz działalności produkcyjnej z zielenią urządzoną. Dopuszcza się:

 • łączenie funkcji usługowych i produkcyjnych, bądź realizację wyłącznie jednej z nich,
 • możliwość wtórnego podziału terenu, przy zachowaniu dla frontu działki powtarzalnego modułu o szerokości 25 m,
 • realizację mieszkań dla właścicieli lub administratorów obiektów,
 • lokalizację urządzeń do retencji i oczyszczania ścieków deszczowych i przemysłowych.


2. Na w/w terenach mogą być lokalizowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogowej , związane z obsługą tych terenów. W obszarach stref bezpieczeństwa linii elektroenergetycznych dopuszcza się możliwość budowy zespołów garaży boksowych nie związanych z działalnością usługową lub produkcyjną prowadzoną na terenach UP.

Symbol planu: UP2.

Klasa gruntów: RIIIa.


 

Dostępność do infrastruktury technicznej

Działka przy ul. Szpitalnej

 

 • Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi nieużytek rolny.
 • Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Szpitalnej.
 • Okoliczne tereny sąsiadujące z działką uzbrojone są we wszystkie niezbędne media.
 • Możliwość podłączenia się do istniejącej infrastruktury uzależniona jest od konkretnego zapotrzebowania inwestora na energię elektryczną, wodę, gaz oraz przepustowość sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego też szczegółowe warunki uzgadniane będą w porozumieniu z właścicielami sieci.

 

    

Pierwszy kontakt z Inwestorem

Inwestorzy zainteresowani Kompleksem Knurów  mogą kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Gliwice:

 • Rafał Maćkowski, KSSE, Podstrefa Gliwicka
 • tel. +48 32 331 34 05; +48 32 231 89 10;
 • e-mail:
 • www.ksse.com.pl

  

  

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności