Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Jakość powietrza

 

 


 


System monitoringu jakości powietrza w woj. śląskim - TUTAJ


Informacje o jakości powietrza w woj. śląskim - TUTAJ


 


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że z dniem 12 kwietnia 2018 r. wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty związany z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3.


Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl