Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Biuro Informatyków BI

Kontakt

 Kierownik Biura

 Jan Bajorek

adres:

Urząd Miasta Knurów
  ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów 

pokój nr 302 (III piętro) 

telefon:

(32) 339 22 95  

e-mail:

bi [at] knurow.pl

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl