Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

10.10.2019

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja

07.10.2019

w sprawie przeniesienia obsługi programu Karta Dużej Rodziny do MOPS Knurów.

Informacja

20.09.2019

w sprawie wstrzymania edycji 2019 Budżetu Obywatelskiego Gminy Knurów

Rekrutacja do udziału w akcji Masz Głos

18.09.2019

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides zaprasza do udziału w akcji Masz Głos. Rekrutacja trwa między 4 a 30 września 2019 r

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

16.09.2019

w sprawie budowy zakładu produkcji wyrobów wibroprasowanych z betonu na działkach nr 500/60, 514/61, 522/69, 524/61, 538/49, 565/49 obręb 240506_5.00005 Sierakowice

Ogłoszenie

10.09.2019

W dniu 30 września 2019 r. upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie w roku 2019 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

23.08.2019

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa infrastruktury powierzchniowej (estakad, kanałów kablowych oraz sieci ciepłowniczych) służącej do zaopatrzenia obiektów projektowanych i istniejących w media (energię elektryczną, gaz i ciepło) w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta knurów

18.07.2019

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ul. Przemysłowej.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl