Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

30.05.2019
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.3.22.2016
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 30 maja 2019 r.

o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 15 maja 2019 r. Uchwały Nr VIII/109/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta.
Z   treścią   ww.   dokumentu,   uzasadnieniem,   o   których   mowa   w   art.   42   pkt   2   oraz podsumowaniem, o których mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w  Urzędzie   Miasta   Knurów   w   Wydziale   Urbanistyki,  Architektury,   Strategii   Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy Urzędu.
Treść przedmiotowego miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów zostanie opublikowana na stronach internetowych Urzędu Miasta Knurów.

Pełna treść Obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
OBWIESZCZENIE.pdf OBWIESZCZENIE.pdf 84 KB

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl