Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 10 Lipiec 2020     Imieniny: Filipa i Amelii     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

30.04.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6721.3.8.2019
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

           Na postawie art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na  środowisko  (Dz.U.2020   poz.283   ze   zm.)  informuję   o   przyjęciu   w   dniu  17 kwietnia 2020r. przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XXIII/280/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów  w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - ”Rejon Farskie Pola”.

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się na zasadach ustalonych telefonicznie z pracownikiem Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych   Urzędu   Miasta   Knurów,   ul.   Niepodległości   7   (Ratusz)   w   godz.:   7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy oraz 7.30÷13.30 w piątki, pod nr telefonu 32/339-22-18.  Treść   uchwalonego  miejscowego   planu  zostanie   opublikowana  na  stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.

Przedmiotowa uchwała  wchodzi w życie po upływie 30 dni od  dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Treść ww. Obwieszczenia Prezydenta Miasta wraz z ww. dokumentami, uzasadnieniem poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
Obwieszczenie PM.pdf Obwieszczenie PM.pdf 414 KB
Podsumowanie_po_uchwaly.pdf Podsumowanie_po_uchwaly.pdf 489 KB
Uzasadnienie do projektu planu FP.pdf Uzasadnienie do projektu planu FP.pdf 522 KB
Uzasadnienie_po_uchwaly.pdf Uzasadnienie_po_uchwaly.pdf 456 KB
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności