Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

Ogłoszenie Urzędu Miasta Knurów

09.01.2019

Ogłoszenie Urzędu Miasta Knurów

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

04.01.2019

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

03.01.2019

o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwały Nr III/32/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

03.01.2019

o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwały Nr III/31/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I

Ogłoszenie

02.01.2019

w sprawie wyboru realizatora zadania pn. ,,Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

Ogłoszenie

20.12.2018

W Sylwestra 31.12.2018r. kasa Urzędu Miasta Knurów jest czynna w godzinach 7:30 - 10:00

Programu ochrony środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019-2023

20.12.2018

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniach od 20.12.2018 r. do 12.01.2019 r. odbywają się konsyltacje społeczne dla opracowanego projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025".

Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów

29.11.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ,,Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl