Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

16.11.2018
Ogłoszenie PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie

 

zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w Katowicach

 

że 16.11.2018 r./17.11.2018 r.

w godzinach od 2100 do 900

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
będzie prowadziło prace związane z wymianą sieci magistralnej
zasilającej w wodę miasto Knurów

 

w związku z powyższym

 

wystąpią braki wody

 

w nw. rejonach: Czuchów ul. Graniczna, Gliwicka, osiedle Szczygłowice, Knurów ul. Zwycięstwa plus boczne, ul. Michalskiego plus boczne, ul. Rybnicka plus boczne, Niepodległości, Dworcowa, Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska,
gm. Gierałtowice.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl