Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

Ogłoszenie PWiK

16.11.2018

Wystąpią braki wody w wybranych częściach miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

15.11.2018

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko.

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

07.11.2018

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE-SAREX 18/II.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

25.10.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

25.10.2018

w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

11.10.2018

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona,1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

11.10.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

20.09.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I, łącznie z uzasadnieniem

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl