Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

27.07.2018
Ogłoszenie Powiatu Gliwickiego

Starostwo Powiatowe w Gliwicach powierzyło firmie EKO-TEAM KONSULTING z Bielska-Białej przeprowadzenie badania zatytułowanego: "Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie Powiatu Gliwickiego".

W kwesti poznania szerszych informacji, klinkij na LINK

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl