Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

16.08.2018
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6720.1.19.2017
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść Obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
OBWIESZCZENIE PM.pdf OBWIESZCZENIE PM.pdf 1.96 MB

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl