Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogłoszenia urzędu

Ogłoszenie

18.09.2018

Ogłoszenie dotyczące opłaty za korzystanie w roku 2018 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

16.08.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

08.08.2018

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim

Ogłoszenie Powiatu Gliwickiego

27.07.2018

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie Powiatu Gliwickiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

23.07.2018

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery ) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

23.07.2018

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka Leszczyny w województwie śląskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

12.07.2018

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I, która wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wyniki badania zadowolenia klienta UM Knurów

12.07.2018

Wyniki ankiety badania zadowolenia klienta zewnętrznego w UM Knurów

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl