Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Kontakt

 Dyrektor

 Jolanta Leśniowska

adres:

 Aleja Lipowa 12

44-196 Knurów 

telefon:

(32) 235 27 13

e-mail:

 

mopp_knurow [at] o2.pl
 

www:

www.mopp.knurow.edu.pl

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl