Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Straż miejska

 Straż miejska

 

Kontakt

Posterunek całodobowy:        

ul. Niepodległości 5 

       

 

Straż Miejska w  Knurowie 

                                                                     

 

 

Komendant:

Andrzej Daroń

Telefon:

 32 330 15 59

 32 339 22 37

(tel.alarmowy:986)

                                           

E-mail:  

 

sm [at] knurow.pl
   

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl