Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej BAiKW

Kontakt

 Kierownik

 Alicja Jureczko - Wyżgolik (audytor wewnętrzny) 

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów 

pokój nr 301 (III piętro) 

telefon:

(32) 339 22 73 

e-mail:

aw [at] knurow.pl

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl