Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Telefony awaryjne i alarmowe

Telefony alarmowe

Nazwa

 Telefon

Telefon alarmowy 

Pogotowie ratunkowe

- Centrum Ratownictwa Gliwice

-

 999/112 

 Państwowa Straż Pożarna

 - Centrum Ratownictwa Gliwice

-

 998/112 

 Policja

- Centrum Ratownictwa Gliwice 

-

 997/112

 Straż Miejska

 32 339 22 37

 32 330 15 59

 986 

 

 

Telefony awaryjne

Nazwa

Telefon

Pogotowie Energetyczne

tel. alarmowy 991

Tauron Dystrybucja S.A. – telefoniczna obsługa klientów indywidualnych

32 303 0 991

Pogotowie Gazowe

 tel. alarmowy 992

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Gliwicach ul. Rolników 447

 32 398 55 52

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Knurów ul. Szpitalna 11

32 330 01 55

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl