Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej SDG

Kontakt

 Naczelnik Wydziału

 Lidia Labocha-Kozar

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów 

pokój nr 116 (I piętro) 

telefon:

(32) 339 22 70  

 fax:

  (32) 441 97 04

e-mail:

sdg [at] knurow.pl

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl