Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych UA

Kontakt

 Naczelnik Wydziału

 Krystyna Kostelecka

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. Niepodległości 7
44-190 Knurów 

pokój nr 3 (parter) 

telefon:

(32) 339 22 19  

 fax:

  (32) 441 97 09

e-mail:

ua [at] knurow.pl

 

Referat Lokalowy

 Kierownik

 Ilona Kostelecka

adres:

pokój nr 9 (parter) 

telefon:

(32) 339 22 32  

 fax:

  (32) 441 97 10

e-mail:

uarl [at] knurow.pl
 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl