Knurów - zawsze po drodze

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydział Zamówień Publicznych ZP

Kontakt

 Z-ca Naczelnika Wydziału

 Kornelia Loch

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów 

pokój nr 221 (II piętro) 

telefon:

(32) 339 23 08 

e-mail:

zp [at] knurow.pl
 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl