Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 15 Sierpień 2020     Imieniny: Marii i Napoleona     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Rada Miasta / Harmonogram sesji

Harmonogram sesji

Rada Miasta jako organ stanowiący gminy rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w rocznym harmonogramie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w rocznym harmonogramie, ale zwołane w zwykłym trybie.

Przewodniczący Rady może w sytuacjach nagłych lub wyjątkowych, wymagających zajęcia stanowiska lub podjęcia decyzji przez Radę zwołać sesję nadzwyczajną.

Sesje nadzwyczajne zwoływane są bez zachowania trybu przewidzianego dla zwykłych sesji, jednak z obowiązkiem dostarczenia porządku obrad i projektów uchwał.

 

Harmonogram sesji

 

Harmonogram sesji Rady Miasta Knurów na 2020 rok:

 08 stycznia
 19 lutego
18 marca
08 kwietnia
20 maja
 17 czerwca
 16 września
 21 października
18 listopada
16 grudnia

         

               

                     

         

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności