Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 29 Wrzesień 2020     Imieniny: Michała i Michaliny     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Rada Miasta / Prezydium Rady Miasta

Prezydium Rady Miasta

Zgodnie z § 17 Statutu Miasta Knurów (Uchwała Nr VIII/95/2007 z 18.04.2007 r. z późn.zm.) , Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących:

 

Tomasz Rzepa- Przewodniczący Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

 Jerzy Pach- Wiceprzewodniczący Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

 Paweł Żak- Wiceprzewodniczący Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)
 

 

Tryb wyboru

Wyboru Przewodniczącego (oraz dwóch Wiceprzewodniczących) dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadaniem pracy Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady, przygotowywanie porządku obrad i prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz. W szczególności, Przewodniczący (a w razie jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący):

  • zwołuje sesje Rady
  • przewodniczy obradom
  • sprawuje policję sesyjną
  • kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady
  • koordynuje pracę komisji powołanych przez Radę
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał
  • podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji i inne dokumenty z działalności Rady
  • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu

Przewodniczący Rady może zwołać także posiedzenie komisji Rady i nakazać złożenie Radzie sprawozdania w określonej sprawie.

 

Kontakt

adres:

Urząd Miasta Knurów

ul. Niepodległości 7
44-190 Knurów

telefon:

32 339 22 59

fax:

                      

e-mail:

brm [at] knurow.pl
  

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności